Borger.dk Læs op Blanketter Selvbetjening Kontakt Indeks
Esbjerg UNICEF By 2010
Indhold
Printvenlig

Donationer er fradragsberettet

Sponsorater, og sponsorydelser er fuldt fradragsberettigede som driftsomkostning til markedsføring. Giver din virksomhed et bidrag til UNICEFs arbejde, får du mulighed for et skattefradrag. Alle beløb over kr. 500 og maximalt kr. 14.500 kan trækkes fra på selvangivelsen.


Skatteregler

Løbende udgifter i form af driftsudgifter til reklame er skattemæssigt fradragsberettigede i virksomhedens indkomst, og den dertil svarende moms kan fradrages som købsmoms.
Det er karakteristisk for reklameudgifter, at de normalt afholdes over for en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder. Reklameudgifter tager endvidere sigte på at opretholde en virksomheds almindelige omdømme eller fremme dens interesser ved at gøre den kendt og fordelagtigt bemærket.
Momsnævnet har i en række afgørelser udtalt, at den momsmæssige vurdering er den samme som den skattemæssige og derfor skal følge denne, hvor en sådan allerede foreligger.
Læs mere på Skats hjemmeside, hvor du også kan finde vejledninger til private og til virksomheder.
Momsfritagelse
Der er mulighed for momsfritagelse, hvis overskuddet fra en indsamlingsaktivitet ubeskåret går til UNICEF By 2010.
Du kan læse mere på Skats hjemmeside, hvor du også finder en blanket til ansøgning om momsfritagelse.